Liên kết website


Thông tin cần biết
Ngày 30 tháng 5 năm 2024

Tỷ giá vàngTỷ giá ngoại tệ

Thống kê truy cập
Tổng truy cập: 669263
Đang Online: 345
Trang chủ > Tin tức - Sự kiện

Tổng kết công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

17/12/2023 04:07:02 PM

Ngày 15/12/2023, Ban Quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ năm 2023 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Chủ trì Hội nghị là đồng chí Phạm Ngọc Vinh - Giám đốc Ban, về phía Hội đồng khoa học Ban Quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long có ThS Phan Thanh Nghị - Phó Giám đốc Ban, Chủ tịch Hội đồng cùng các đồng chí trong Hội đồng khoa học. Hội nghị cũng có sự tham gia của đồng chí Vũ Việt Hà - Phó phòng Kinh tế hạ tầng huyện Vân Đồn. Ngoài ra, Hội nghị còn có sự tham gia đông đủ của các đồng chí lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Ban quản lý và các viên chức trực tiếp làm công tác nghiên cứu khoa học tại Vườn quốc gia Bái Tử Long.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Vinh - Giám đốc Ban đã nhấn mạnh Hội nghị là một trong những hoạt động thường niên, có ý nghĩa rất quan trọng của Ban Quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long; là dịp để ghi nhận, đánh giá kết quả của tập thể nghiên cứu viên qua một năm nỗ lực, miệt mài trong công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ. Chính những kết quả như vậy đã đóng góp một phần không nhỏ vào việc hoàn thành các nhiệm vụ mà Tỉnh uỷ, UBND Tỉnh giao cho Ban Quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long.

Đồng chí Phạm Ngọc Vinh - Giám đốc Ban phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được trực tiếp nghe tóm tắt 12/18 báo cáo và nghiên cứu tài liệu 06/12 báo cáo thể hiện đầy đủ các hoạt động nghiên cứu khoa học tại Vườn quốc gia Bái Tử Long trong năm 2023, bao gồm:

12 báo cáo trực tiếp tại Hội nghị:

(1) Báo cáo tóm tắt hoạt động KH&CN tại Vườn quốc gia Bái Tử Long năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024;

(2) Báo cáo kết quả công tác quản lý quy hoạch đất rừng đặc dụng;

(3) Báo cáo kết quả điều tra, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng tại các ô định vị lâm học;

(4) Báo cáo kết quả điều tra, giám sát hiện trạng phân bố cây gỗ lớn;

(5) Báo cáo kết quả hoạt động thu hái nguồn giống và công tác gieo ươm bảo tồn một số loài thực vật rừng quý, hiếm, bản địa;

(6) Báo cáo kết quả công tác thu thập mẫu vật, tiêu bản trưng bày Nhà bảo tàng đa dạng sinh học;

(7) Báo cáo kết quả hoạt động tuyên truyền Luật Lâm nghiệp;

(8) Báo cáo kết quả công tác quản lý quy hoạch phần biển;

(9) Báo cáo kết quả điều tra, giám sát động vật đáy trong hệ sinh thái vùng triều và hệ sinh thái rừng ngập mặn;

(10) Báo cáo kết quả điều tra hệ sinh thái cỏ biển;

(11) Báo cáo kết quả giám sát động vật hoang dã;

(12) Báo cáo kết quả ứng dụng công nghệ thông tin.

06 báo cáo được nghiên cứu:

(13) Báo cáo kết quả điều tra, giám sát hệ sinh thái rạn san hô và duy trì mô hình trồng phục hồi rạn san hô;

(14) Báo cáo kết quả đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng môi trường nước biển;

(15) Báo cáo kết quả xây dựng mô hình bảo tồn và phát triển nguồn gen một số loài thuỷ sản, nguy cấp, quý hiếm, loài thuỷ sản có giá trị kinh tế;

(16) Báo cáo hoạt động tuyên truyền giảm thiểu rác thải nhựa;

(17) Báo cáo kết quả ứng dụng phần mềm SMART trong hoạt động tuần tra, kiểm soát bảo vệ tài nguyên;

(18) Báo cáo kết quả hoạt động Trang thông tin điện tử.

ThS Phạm Quốc Việt - Uỷ viên Thường trực kiêm Thư ký Hội đồng

cáo tóm tắt về hoạt động KH&CN tại Ban Quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long năm 2023

Các báo cáo viên trình bày báo cáo

Các báo cáo chuyên đề đã đưa ra được kết quả hoạt động và minh họa được sự phong phú trong nghiên cứu đa dạng sinh học từ các hệ sinh thái rừng đến hệ sinh thái biển; đánh giá về một số mặt tồn tại, hạn chế trong năm 2023 và đề xuất giải pháp triển khai trong năm 2024.

Qua các báo cáo cho thấy, trong năm 2023, hoạt động nghiên cứu khoa học đã có những bước tiến nhảy vọt so với năm 2022. Về số lượng các hoạt động triển khai có 19 nội dung (so với năm 2022 là 10 nội dung), về tần suất triển khai có 52 hoạt động/19 nội dung (so với năm 2022 là 20 hoạt động/19 nội dung). Các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH&CN đã phản ánh một cách tương đối toàn diện về thực trạng các nguồn tài nguyên thiên nhiên trong Vườn quốc gia Bái Tử Long.

Trong lĩnh vực thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, các báo cáo đã nêu rõ mục tiêu, phương pháp, nội dung, kết quả nghiên cứu và phân tích đánh giá các kết quả đạt được. Trong lĩnh vực điều tra đa dạng sinh học rừng, biển, các báo cáo đã đưa ra được các hoạt động nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực và đưa ra kết quả nghiên cứu trong năm để so sánh, đánh giá sự biến động so với năm trước; đồng thời có những khuyến nghị cho công tác giám sát, điều tra, nghiên cứu, đặc biệt là việc lựa chọn hoặc mở rộng thêm phạm vi giám sát, điều tra để có thêm cơ sở dữ liệu nhằm so sánh xác thực biến động các sinh cảnh theo từng năm.


Mẫu vật thu thập hợp phần rừng 2023 phục vụ trưng bày Bảo tàng đa dạng sinh học Vườn quốc gia Bái Tử Long

Mẫu vật thu thập hợp phần biển năm 2023 phục vụ trưng bày Bảo tàng đa dạng sinh học Vườn quốc gia Bái Tử Long

Phát biểu ý kiến của các đại biểu và thành viên tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, ThS Phan Thanh Nghị - Phó Giám đốc Ban quản lý, Chủ tịch Hội đồng Khoa học đã đánh giá cao các kết quả đạt được  trong công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học và công nghệ năm 2023 của Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long và ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các đồng chí cán bộ, viên chức, người lao động tại Ban quản lý, đặt biệt là các nhà khoa học trẻ trong năm vừa qua đã không quản ngại khó khăn, vất vả, hy sinh thời gian ngày nghỉ, ngoài giờ làm việc để miệt mài tham gia các chuyến công tác điều tra, giám sát hiện trường    . Với sự nỗ lực của các đồng chí nghiên cứu khoa học, hoạt động khoa học và công nghệ tại Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long đã luôn được duy trì, từng bước khẳng định vị thế, vai trò trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tại Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long với các đơn vị khác trong Tỉnh. Kết quả năm 2023 vượt trội so với năm 2024 tới 90% về nội dung và 260% về hoạt động.

ThS Phan Thanh Nghị - Phó Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng KH&CN

Phát biểu Kết luận và Bế mạc Hội nghị

Bên cạnh đó, đồng chí Chủ tịch Hội đồng cũng yêu cầu và đề ra hương hướng hoạt động KH&CN tại Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long năm 2024 cần tập trung hoàn thiện các nội dung sau:

- Các hoạt động triển khai cần thực hiện sớm và bám sát hơn nữa vào Chương trình công tác năm để đảm bảo tiến độ quy định;

- Trong quá trình tham mưu xây dựng các kế hoạch triển khai, cần tập trung hơn nữa vào nội dung, phương pháp, các sản phẩm dự kiến để làm cơ sở kiểm đếm khối lượng, chất lượng công việc theo kế hoạch đề ra;

- Các báo cáo cơ bản đã phản ánh tương đối đầy đủ về thực trạng và xu hướng phát triển trong lĩnh vực đa dạng sinh học tại Vườn quốc gia Bái Tử Long. Tuy nhiên, chất lượng các báo cáo cần tiếp tục phải cải thiện hơn nữa về nội dung, đặc biệt cần lột tả hết các kết quả trong công tác nghiên cứu khoa học năm 2023.

- Các đồng chí báo cáo viên, nghiên cứu viên cơ sở cần chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu đề xuất với Ban lãnh đạo để giải quyết những tồn tại đã chỉ ra nhằm từng bước khắc phục hạn chế để phấn đấu hoạt động KH&CN tại Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long luôn nằm trong top đầu của Tỉnh.

- Giao Uỷ viên Thường trực Hội đồng hoàn thiện Biên bản Hội nghị để gửi cơ quan quản lý chuyên ngành; tổng hợp các nội dung kiến nghị và tham mưu Giám đốc chỉ đạo giải quyết./.

Tác giả: Trịnh Thị Thon

 

 

 


Lượt xem: 227
Ý kiến bạn đọc:

Họ tên: Email:  

Các tin liên quan:
  Phát triển du lịch Bái Tử Long từ cây di sản
  Viên ngọc thô của ngành du lịch
  Ban Quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long tổ chức gặp mặt kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3, 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng
  Tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
  Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long họp bình xét thi đua, khen thưởng năm 2023.
  Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long khen thưởng cho người dân có thành tích cứu hộ Rùa biển.
  Tổng kết công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
  Thả 10 con khỉ về Vườn Quốc gia Bái Tử Long
  Cái Lim - “nàng công chúa đang ngủ say”
  Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá
  HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG BAN QUẢN LÝ VƯỜN QUỐC GIA BÁI TỬ LONG NĂM 2023
  Bảo tồn, phát huy giá trị Vườn quốc gia Bái Tử Long
  THÔNG BÁO Thi tuyển chức danh Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế
  Hội nghị thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long
  Ban biên tập Trang thông tin điện tử Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long họp đánh giá hoạt động 10 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2021.
Tìm kiếm
Thăm dò ý kiến
Bạn trông đợi mức thưởng Tết thế nào?


   Xem kết quả