Liên kết website


Thông tin cần biết
Ngày 24 tháng 2 năm 2024

Tỷ giá vàngTỷ giá ngoại tệ

Thống kê truy cập
Tổng truy cập: 608319
Đang Online: 48
Văn phòng

Lãnh đạo Văn phòng

Chánh văn phòng: Phạm Xuân Phương

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy sản

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.3793365

Điện thoại di động: 0985351848

E-mail: phamxuanphuong@guangninh.gov.vn

Phụ trách:

Phụ trách công tác hành chính quản trị, đi sâu vào một số lĩnh vực:

- Kiểm tra việc thực hiện chế độ làm việc của đơn vị trong Ban quản lý Vườn quốc gia.

- Chỉ đạo công tác Văn thư, lưu trữ.

- Xây dựng kế hoạch công tác cho cơ quan trình lãnh đạo phê duyệt.

- Phụ trách công tác cải cách hành chính trong cơ quan, lập dự trù mua sắm tài sản, sửa chữa tài sản, công cụ để đảm bảo duy trì hoạt động thường xuyên của đơn vị. Lập và giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ.

- Xây dựng kế hoạch công tác tháng, quý, năm cho lãnh đạo.

- Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trong toàn cơ quan trong việc quản lý, bảo vệ tài sản của cơ quan.

- Theo dõi nghỉ phép, nghỉ bù của cán bộ viên chức.

- Tham mưu cho lãnh đạo trong công việc tổ chức bộ máy của Ban quản lý; quản lý và thực hiện công tác tổ chức theo hướng dẫn của cấp trên.

- Làm thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ,

-Tham mưu trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Làm thủ tục về Bảo hiểm xã hội cho toàn cơ quan.

- Thực hiện công tác thi đua khen thưởng.

 

Phó Chánh Văn phòng: Hà Xuân Chung

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại cơ quan: 0203.3793365

Số điện thoại di động: 0386.476.039

E-mail: haxuanchung@quangninh.gov.vn

Phụ trách: 

Chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về những công việc được tham mưu, đề xuất; thay mặt Chánh Văn phòng giải quyết các công việc khi Chánh Văn phòng vắng mặt. Trực tiếp tham mưu cho Chánh Văn phòng thực hiện một số công việc cụ thể sau:

- Tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm, giai đoạn của Ban. Tổng hợp báo cáo định kỳ (tháng, quý, 06 tháng, 09 tháng, năm) của Ban;

- Xây dựng các Kế hoạch, chương trình hành động, chương trình phối hợp theo Nghị quyết, chương trình, Kế hoạch của Tỉnh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý của Ban;

- Tham mưu dự thảo báo cáo liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, viên chức của Ban; công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, viên chức.

- Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy chế, quy định của Ban.

- Đôn đốc theo dõi việc chấp hành giờ giấc làm việc, sinh hoạt; hội họp đối với cán bộ, viên chức, nhân viên thuộc Ban;

- Công tác văn thư - lưu trữ của Ban;

- Công tác công nghệ thông tin; Trang thông tin điện tử của Ban;

- Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Ban.

- Phối hợp với kế toán quản lý việc sửa chữa, mua sắm tài sản, trang thiết bị của Ban;

- Công tác phục vụ, lễ tân, tiếp khách,  thăm hỏi, ốm đau, hiếu, hỷ của Ban; đề xuất chúc mừng các cơ quan, đơn vị ban nhân dịp kỷ niệm, thành lập của các sở, ngành;

- Quản lý theo dõi việc sử dụng điện, nước; an ninh trật tự, an toàn của Ban.

- Trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân của Ban;

- Công tác cải cách hành chính, quy chế dân chủ, công tác dân vận chính quyền của Ban;

- Thực hiện nhiệm vụ thủ quỹ của Ban;

- Công thi đua - khen thưởng, kỷ luật của Ban;

- Theo dõi việc hỗ trợ kinh phí cho các thôn, bản theo Thông tư số 100/2013/TT-BTC-BNNPTNT;

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Chánh Văn phòng phân công.

Phụ trách Kế toán: Nguyễn Công Định  

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

Trình độ LLCT: 

Số điện thoại cơ quan: 0203.3793365

Số điện thoại di động: 

E-mail: 

Tham mưu cho Giám đốc Ban quản lý và lãnh đạo Văn phòng thực hiện công tác tài chính của đơn vị:

- Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kế toán của Ban;

- Lập dự toán, xây dựng kế hoạch ngân sách chi thường xuyên hằng năm của Ban;

- Hoàn tất thủ tục thanh quyết toán các khoản chi chuyển khoản, chi tiền mặt theo đúng quy định pháp luật;

- Tổng hợp quyết toán công khai tài chính hằng năm của Ban;

- Tham mưu đề xuất và tổng hợp xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định liên quan công tác tài chính - kế toán của Ban; 

- Tham mưu xây dựng báo cáo liên quan đến công tác tài chính - kế toán của Ban;

- Thực hiện chi trả và thanh quyết toán đầy đủ chế độ theo quy định của Nhà nước đối với cán bộ, công chức, nhân viên;        

- Đối chiếu tiền gửi chi thường xuyên tháng, quý, năm;

- Theo dõi, quản lý tài sản; thực hiện việc kiểm kê tài sản, đánh giá khấu hao tài sản hằng năm; thanh lý tài sản của Ban;

- Thực hiện chính sách tiền lương, BHXH, BHTN, BHYT, quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cán bộ, viên chức, nhân viên của Ban;

- Theo dõi thu nộp, đối chiếu và chốt BHXH cho cán bộ, viên chức, người lao động của Ban với BHXH huyện Vân Đồn;

- Theo dõi nộp thuế thu nhập cá nhân cho cán bộ, viên chức, nhân viên có nghĩa vụ phải nộp thuế;

- Kiểm soát toàn bộ chứng từ các đề tài, dự án trước khi trình Giám đốc Ban ký thanh, quyết toán;

 - Phối hợp thực hiện công tác phục vụ, lễ tân, tiếp khách của Ban; 

 - Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo Văn phòng phân công.

 Chuyên viên: Vũ Thị Huyền  

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp

Trình độ LLCT: 

Số điện thoại cơ quan: 0203.3793365

Số điện thoại di động:

E-mail: huyenkh.bqlqn@gmail.com

Tham mưu cho lãnh đạo Văn phòng Ban thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Tổng hợp báo cáo tháng, quý và năm của Ban quản lý

- Tham mưu dự thảo các báo cáo liên quan đến phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Ban, công tác dân vận, bảo vệ môi trường và các loại báo cáo tổng hợp, tham gia ý kiến khác;

- Đề xuất xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật của Ban

- Giúp phó Chánh văn phòng theo dõi nâng lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp thâm niên vượt khung, nâng lương trước thời hạn cho cán bộ, viên chức, nhân viên của Ban;

- Chịu trách nhiệm theo dõi, bổ sung thành phần hồ sơ cán bộ, viên chức, nhân viên của Ban;

- Theo dõi chế độ nghỉ bù, nghỉ phép;

 - Phối hợp thực hiện công tác phục vụ, lễ tân, tiếp khách của Ban; 

- Đề xuất trang trí, khánh tiết, dụng cụ vật tư văn phòng phục vụ hội họp, lễ, tết;

 - Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo Văn phòng phân công.

Lê Văn Hảo - Viên chức (VP5)

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ thông tin

Trình độ LLCT: 

Số điện thoại cơ quan: 0203.3793365

Số điện thoại di động:0983.258.888

E-mail: levanhao@quangninh.gov.vn

Tham mưu cho Lãnh đạo Văn phòng thực hiện các nội dung về Chính quyền điện tử của Ban quản lý gồm:

- Cập nhật thông tin và tin bài trên Trang thông tin điện tử của Ban; Quản lý, vận hành mạng; Quản lý mạng LAN; Quản lý, Chính quyền điện tử của Ban quản lý; vận hành hệ thống loa, đài, tivi, Amply hội trường, máy ảnh, máy chiếu tại Hội trường họp;

- Quản lý kỹ thuật, theo dõi và phối hợp với các phòng chuyên môn, kế toán đề xuất bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế, nâng cấp mạng Internet, Trang Webside, mua mới trang thiết bị, máy tính, máy in của Ban;

- Triển khai áp dụng thành phố thông minh tại Ban quản lý, vận hành hệ thống truyền hình trực tuyến

- Tham mưu thực hiện các văn bản liên quan đến công nghệ thông tin của Ban quản lý.

 

Nguyễn Thị Thái Hòa - Kế toán (VP6)


Tham mưu cho Lãnh đạo Văn phòng và Phụ trách kế toán thực hiện một
số nhiệm vụ sau:
- Thực hiện chính sách tiền lương, BHXH, BHTN, BHYT, quyết toán
thuế thu nhập cá nhân của viên chức và người lao động của Ban;
- Làm chế độ lương, các khoản phụ cấp lương và mọi chế độ khác có liên
quan;
- Thanh toán kinh phí khoán theo quy chế chi tiêu nội bộ; công tác phí;
hội họp; khen thưởng;
- Công tác thực hành, tiết kiệm chống lãng phí;
- Quản lý tài sản; thực hiện việc kiểm kê tài sản, đánh giá khấu hao tài sản
hằng năm; thanh lý tài sản của Ban.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Văn phòng và Phụ trách
kế toán phân công.

 Lưu Ngọc Huyền – Viên chức (VP8)

Tham mưu cho Lãnh đạo Văn phòng thực hiện một số nhiệm vụ sau:
- Bổ sung thành phần hồ sơ Đảng, hồ sơ viên chức, người lao động của
Ban quản lý.
- Làm thủ tục nâng lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp
thâm niên vượt khung, nâng lương trước thời hạn cho cán bộ, viên chức, nhân
viên của Ban;
- Theo dõi chế độ nghỉ bù, nghỉ phép của viên chức và người lao động của
Ban quản lý;
- Tham mưu dự thảo một số văn bản liên quan đến công tác cán bộ.
- Công tác bảo vệ bí mật nhà nước.
- Công tác Chuyển đổi số.
- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo Văn phòng phân công.


 

 

   Nhân viên: Hoàng Thị Hương

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

Trình độ LLCT: 

Số điện thoại cơ quan: 0203.3793365

Số điện thoại di động: 

E-mail: ochuong836@gmail.com

- Đảm nhiệm công tác văn thư, lưu trữ tài liệu; hướng dẫn các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiệp vụ văn thư, lưu trữ;

- Tiếp nhân và xử lý văn bản của Ban quản lý trên chính quyền điện tử và văn bản giấy.

- Quản lý con dấu của cơ quan; trính ký số phát hành văn bản đi, quản lý công văn đến; phát hành tài liệu theo quy định;

- Tham mưu dự thảo kế hoạch, các báo cáo, văn bản triển khai thực hiện công tác chính quyền điện tử;

- Chuẩn bị hội trường họp, chuẩn bị chè, nước uống phục vụ hội nghị; chuẩn bị văn phòng phẩm để thực hiện các nhiệm vụ của Ban quản lý;

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo Văn phòng phân công.

 Nhân viên : Phạm Văn Tuyên

Trình độ chuyên môn: 

Trình độ LLCT: 

Số điện thoại cơ quan: 0334482943

Số điện thoại di động: 

E-mail: ochuong836@gmail.com

Tham mưu cho Lãnh đạo Văn phòng thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Trực tiếp quản lý và vận hành xuồng công tác biển kiểm soát QN-4382 phụ vụ công tác chung của Ban;

- Thực hiện chế độ bảo quản, bảo dưỡng phương tiện định kỳ theo đúng quy định, giữ gìn xuồng tốt, lái xuồng an toàn, tiết kiệm vật tư, nhiên liệu;

- Chấp hành lệnh điều động xuồng của Lãnh đạo Ban và Lãnh đạo Văn phòng;

- Phụ trách chính việc trực bảo vệ cổng cơ quan và phối hợp với đ/c Nguyễn Ngọc Đăng trực bảo vệ tại phòng bảo vệ cổng cơ quan trong giờ hành chính trong thời gian không đi công tác; bảo vệ toàn bộ tài sản của cơ quan và tài sản của khách đến cơ quan làm việc trong giờ hành chính;

 - Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo Văn phòng phân công.

Nhân viên: Nguyễn Ngọc Đăng  

Tham mưu cho Lãnh đạo Văn phòng thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Trực tiếp quản lý và vận hành xe ô tô biển kiểm soát 14A-001.86 phục vụ công tác chung của Ban;

- Thực hiện chế độ bảo quản, bảo dưỡng phương tiện định kỳ theo đúng quy định, giữ gìn xe tốt, lái xe an toàn, tiết kiệm vật tư, nhiên liệu;

- Chấp hành lệnh điều động xe của Lãnh đạo Ban và Lãnh đạo Văn phòng;

- Phối hợp với đ/c Tuyên trực bảo vệ tại phòng bảo vệ cổng cơ quan trong giờ hành chính trong thời gian không đi công tác; bảo vệ toàn bộ tài sản của cơ quan và tài sản của khách đến cơ quan làm việc trong giờ hành chính;

 - Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo Văn phòng phân công.

 

Nhân viên: Hà Thị Hằng  

Tham mưu cho Lãnh đạo Văn phòng thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Cấp dưỡng; quản lý nhà ăn, các phòng khách của Ban;

- Thực hiện nhiệm vụ dọn dẹp, vệ sinh toàn bộ khuân viên trụ sở Ban, khu vực hành lang, sảnh trụ sở làm việc Ban, nhà vệ sinh, nhà bếp và công tình phù trợ khác;

- Thực hiện nhiệm vụ dọn dẹp, vệ sinh, đảm bảo phòng Hội trường họp, phòng tiếp khách và các phòng làm việc của Lãnh đạo Ban sạch sẽ, gọn gàng

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo Văn phòng phân công;

Trên đây là Bản phân công công tác cán bộ, viên chức, nhân viên Văn phòng. Trong quá trình thực hiện, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế, Văn phòng sẽ điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Bản phân công này thay thế các bản phân công trước đây về phân công nhiệm vụ của cán bộ, viên chức, nhân viên Văn phòng./.

 

 Tìm kiếm
Thăm dò ý kiến
Bạn trông đợi mức thưởng Tết thế nào?


   Xem kết quả