Liên kết website


Thông tin cần biết
Ngày 16 tháng 4 năm 2024

Tỷ giá vàngTỷ giá ngoại tệ

Thống kê truy cập
Tổng truy cập: 635870
Đang Online: 769
Ban Lãnh đạo

Ban giám đốc


 

Giám đốc: Phạm Ngọc Vinh

Trình độ chuyên môn:Thạc sĩ QTKD; Đại học, ngành Kế toán

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại Văn phòng: 0203.3793.365

Điện thoại di động: 

Email: phamngocvinh@quangninh.gov.vn

Là người đứng đầu Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về toàn bộ hoạt động, công tác của Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác:

- Công tác quy hoạch, bảo tồn và phát triển Vườn quốc gia;

- Công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế;

- Công tác tổ chức cán bộ; quản lý, sử dụng viên chức và người lao động; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và đánh giá viên chức, người lao động;

- Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; chế độ chính sách với người lao động;

- Công tác Kế hoạch - Tài chính; chủ tài khoản của cơ quan;

- Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản;

- Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng; bảo vệ an ninh chính trị nội bộ;

- Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;

- Có trách nhiệm giữ mối liên hệ với cấp trên, các cấp chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan;

- Duy trì sự phối hợp hành động giữa chuyên môn với tổ chức cơ sở Đảng, Công đoàn và các đoàn thể khác trong cơ quan;

- Sinh hoạt tại Văn phòng Ban;

Kiêm các chức danh: Chủ tịch Hội đồng nâng lương thường xuyên; nâng lương trước thời hạn; Chủ tịch Hội đồng thực hiện Phương án chia sẻ lợi ích; Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; Chủ tịch Hội đồng Khoa học; Chủ tịch Hội đồng đồng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; Trưởng Ban Chỉ huy Phòng cháy, chữa cháy rừng;Trưởng Ban chỉ đạo ISO

 

 

 Phó Giám đốc: Phạm Văn Sỹ

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại Văn phòng: 0203.3793.365

Điện thoại di động: 

Email:   syvandon@gmail.com

              phamvansy@quangninh.gov.vn

Có nhiệm vụ giúp Giám đốc Ban chỉ đạo thực hiện một số lĩnh vực sau:

- Công tác quản lý, bảo vệ các nguồn tài nguyên rừng, tài nguyên đất, tài nguyên biển, cảnh quan và môi trường trong ranh giới Vườn quốc gia; 

- Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; phòng cháy, chữa cháy tại trụ sở Ban quản lý; công tác quốc phòng, an ninh và dân quân tự vệ biển; phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

- Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trong ranh giới Vườn quốc gia; phát triển nguồn gen các loài động thực vật rừng, biển nguy cấp, quý hiếm trong Vườn quốc gia;

- Chỉ đạo thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long với UBND huyệnVân Đồn trong công tác bảo vệ tài nguyên rừng, tài nguyên đất, tài nguyên biển, cảnh quan và môi trường trong ranh giới Vườn quốc gia;

- Công tác cứu hộ động vật hoang dã;

- Công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, biển; công tác bảo vệ môi trường Vườn quốc gia Bái Tử Long;

- Công tác dân vận chính quyền; quy chế dân chủ của cơ quan;

- Công tác tổ chức tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức pháp luật về bảo vệ rừng, biển, môi trường, cảnh quan thiên nhiên cho cộng đồng dân cư đang sinh sống trong Vườn quốc gia và vùng đệm; 

- Công tác thanh tra-pháp chế; kiểm tra, rà soát văn bản pháp luật; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; theo dõi việc thi hành văn bản pháp luật của cơ quan;

- Là Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Trưởng Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở;

- Sinh hoạt tại Hạt Kiểm lâm; - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Ban quản lý phân công, ủy quyền.

 

Phó Giám đốc: Đinh Sỹ Nguyên

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Kỹ sư cơ khí

Trình độ LLCT: Cao cấp    

Điện thoại văn phòng: 0203.3.638.289

Email: dinhsynguyen@quangninh.gov.vn

Có nhiệm vụ giúp Giám đốc Ban quan lý theo dõi, chỉ đạo thực hiện một số lĩnh vực công tác sau:

- Công tác phát triển du lịch sinh thái trong Vườn quốc gia;

- Công tác hỗ trợ phát triển sản xuất và cơ sở hạ tầng nông thôn các xã vùng đệm Vườn quốc gia để ổn định cuộc sống cho cộng đồng dân cư;

- Công tác dịch vụ môi trường rừng, dịch vụ hệ sinh thái biển;

- Công tác phục hồi hệ sinh thái tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học hệ sinh thái rừng, biển;

- Công tác nghiên cứu khoa học khu hệ sinh thái rừng, khu động vật rừng, khu hệ động, thực vật biển; điều tra, giám sát đa dạng sinh học rừng, biển;

- Công tác xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ, cơ sở dữ liệu quản lý hồ sơ rừng đặc dụng, khu vực biển thuộc Vườn quốc gia;

- Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ tại Nhà bảo tàng đa dạng sinh học, Vườn sưu tập bảo tồn thực vật quý hiếm; Trung tâm giáo dục môi trường tại xã Minh Châu;

- Công tác công nghệ thông tin, chính quyền điện tử, chuyển đổi số và hoạt động Trang thông tin điện tử của Ban quản lý;

- Công tác cải cách hành chính; văn thư, lưu trữ; áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015;

- Sinh hoạt tại Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế;

- Là Trưởng Ban biên tập Trang thông tin điện tử Ban quản lý; Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học; Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng; Phó Chủ tịch Hội đồng nâng lương; Phó Chủ tịch Hội đồng đồng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; Phó Trưởng ban chỉ đạo Chuyển đổi số; Phó Trưởng Ban chỉ đạo ISO; Phó trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Ban quản lý phân công, ủy quyền

 

 

 

 Tìm kiếm
Thăm dò ý kiến
Bạn trông đợi mức thưởng Tết thế nào?


   Xem kết quả