Liên kết website


Thông tin cần biết
Ngày 4 tháng 10 năm 2023

Tỷ giá vàngTỷ giá ngoại tệ

Thống kê truy cập
Tổng truy cập: 546818
Đang Online: 315
Ban Lãnh đạo

Ban giám đốc


 

Giám đốc: Phạm Ngọc Vinh

Trình độ chuyên môn:Thạc sĩ QTKD; Đại học, ngành Kế toán

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại Văn phòng: 0203.3793.365

Điện thoại di động: 

Email: phamngocvinh@quangninh.gov.vn

Là người đứng đầu Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về toàn bộ hoạt động, công tác của Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác:

- Công tác quy hoạch, bảo tồn và phát triển Vườn quốc gia;

- Công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế;

- Công tác tổ chức cán bộ; quản lý, sử dụng viên chức và người lao động; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và đánh giá viên chức, người lao động;

- Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; chế độ chính sách với người lao động;

- Công tác Kế hoạch - Tài chính; chủ tài khoản của cơ quan;

- Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản;

- Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng; bảo vệ an ninh chính trị nội bộ;

- Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;

- Có trách nhiệm giữ mối liên hệ với cấp trên, các cấp chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan;

- Duy trì sự phối hợp hành động giữa chuyên môn với tổ chức cơ sở Đảng, Công đoàn và các đoàn thể khác trong cơ quan;

- Sinh hoạt tại Văn phòng Ban;

Kiêm các chức danh: Chủ tịch Hội đồng nâng lương thường xuyên; nâng lương trước thời hạn; Chủ tịch Hội đồng thực hiện Phương án chia sẻ lợi ích; Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; Chủ tịch Hội đồng Khoa học; Chủ tịch Hội đồng đồng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; Trưởng Ban Chỉ huy Phòng cháy, chữa cháy rừng;Trưởng Ban chỉ đạo ISO

 

Phó Giám đốc: Phan Thanh Nghị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Công trình thủy và thềm lục địa

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại Văn phòng: 0203.3793.365

Điện thoại di động: 0982862838

Email: phanthanhnghi@quangninh.gov.vn

         nghiquangninh@gmail.com

Có nhiệm vụ giúp Giám đốc Ban chỉ đạo thực hiện một số lĩnh vực sau:

- Công tác du lịch sinh thái và giáo dục môi trường;

- Công tác dịch vụ môi trường rừng, dịch vụ hệ sinh thái biển;

- Chỉ đạo thực hiện các biện pháp phục hồi hệ sinh thái tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học hệ sinh thái rừng, biển;

- Chỉ đạo công tác điều tra, giám sát đa dạng sinh học rừng, biển;

- Xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ, cơ sở dữ liệu quản lý hồ sơ rừng đặc dụng, khu vực biển thuộc Vườn quốc gia;

- Phụ trách: Nhà bảo tàng đa dạng sinh học, Vườn sưu tập bảo tồn thực vật quý hiếm;

- Công tác công nghệ thông tin và hoạt động Trang thông tin điện tử của Ban;

- Sinh hoạt tại Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế;

- Kiêm các chức danh: Trưởng Ban biên tập Trang thông tin điện tử Ban; Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học; Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng Phó Chủ tịch Hội đồng nâng lương; Phó Chủ tịch Hội đồng đồng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.

 

 

                                                     

 Phó Giám đốc: Phạm Văn Sỹ

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại Văn phòng: 0203.3793.365

Điện thoại di động: 0912023872

Email:   syvandon@gmail.com

              phamvansy@quangninh.gov.vn

Có nhiệm vụ giúp Giám đốc Ban chỉ đạo thực hiện một số lĩnh vực sau:

- Công tác quản lý, bảo vệ các nguồn tài nguyên rừng, tài nguyên đất, tài nguyên biển, cảnh quan và môi trường của Vườn quốc gia;

- Các hoạt động nuôi trồng, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong Vườn quốc gia;

- Công tác phòng cháy, chữa cháy; quốc phòng an ninh và dân quân tự vệ biển; công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

- Công tác phối hợp với chính quyền địa phương, các ngành chức năng trong công tác bảo vệ tài nguyên rừng, tài nguyên biển;

- Công tác phối hợp với UBND huyện Vân Đồn theo Quy chế phối hợp;

 - Công tác tuyên truyền pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý, bảo vệ tài nguyên, cảnh quan và môi trường trong Vườn quốc gia và vùng đệm;

- Công tác cứu hộ động vật hoang dã;

- Công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, biển;

- Theo dõi, chỉ đạo thực hiện Phương án chia sẻ lợi ích;

- Công tác dân vận chính quyền; quy chế dân chủ của cơ quan;

- Sinh hoạt tại Hạt Kiểm lâm.

- Kiêm các chức danh: Chủ tịch Công đoàn Ban; Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Phó Chủ tịch Hội đồng thường trực thực hiện Phương án chia sẻ lợi ích; Phó Trưởng Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng; Phó Chủ tịch Hội đồng nâng lương; Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng Ban; Thành viên Hội đồng đồng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.

 

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Hải Khiên

Trình độ chuyên môn: Đại học luật

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại Văn phòng: 0203.3793.365

Điện thoại di động: 0913166611

Email: nguyenhaikhien@quangninh.gov.vn

           nguyenhaikhien.63@gmail.com

Có nhiệm vụ giúp Giám đốc Ban chỉ đạo thực hiện một số lĩnh vực sau:

- Phát triển nguồn gen các loài thủy sản trong Vườn quốc gia;

- Giúp Giám đốc Ban triển khai công tác đầu tư xây dựng cơ bản;

- Công tác hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các xã vùng đệm Vườn quốc gia;

- Công tác Văn thư, lưu trữ;

- Công tác cải cách hành chính;

- Tiếp công dân, trả lời đơn thư, khiếu nại;

- Phụ trách Trung tâm giáo dục môi trường tại xã Minh Châu;

- Sinh hoạt tại Phòng Bảo tồn biển, đất ngập nước;

- Kiêm các chức danh: Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học; Phó Trưởng Ban chỉ đạo ISO; Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ban; Thành viên Hội đồng nâng lương; Thành viên Hội đồng đồng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.


 Tìm kiếm
Thăm dò ý kiến
Bạn trông đợi mức thưởng Tết thế nào?


   Xem kết quả