Liên kết website


Thông tin cần biết
Ngày 30 tháng 5 năm 2024

Tỷ giá vàngTỷ giá ngoại tệ

Thống kê truy cập
Tổng truy cập: 669237
Đang Online: 319
Hạt kiểm lâm

Lãnh đạo Hạt kiểm lâm

 

 Hạt trưởng: Khúc Thành Liêm

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Lâm nghiệp

Trình độ LLCT:Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.3793.365

Điện thoại di động: 0904.734.961

Email: khucthanhliem@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ:

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc và pháp luật về mọi hoạt động của Hạt Kiểm lâm.

- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:

+  Xây dựng chương trình kế hoạch, báo cáo công tác của đơn vị.

+ Đề xuất phối hợp với cơ quan có liên quan trong lĩnh vực thực thi pháp luật bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

+ Xử lý trong thẩm quyền, trình cơ quan có thẩm quyền xử lý các vụ vi phạm vượt thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, biển, cảnh quan môi trường, di tích lịch sử trong ranh giới Vườn quốc gia.

+ Xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài, trung, ngắn hạn về bảo vệ rừng, biển, cảnh quan môi trường trong ranh giới Vườn quốc gia, bồi dưỡng nghiệp vụ và kiến thức pháp luật cho viên chức kiểm lâm.

+ Vận động nhân dân, xây dựng lực lượng quần chúng tham gia bảo vệ và phát triển rừng, biển và di tích lịch sử trong ranh giới Vườn quốc gia.

 

Phó Hạt trưởng: Nguyễn Hữu Mạnh

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.3793365

Điện thoại di động: 0912.854.398

Giúp Hạt trưởng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực sau:

- Công tác thanh tra pháp chế; tuần tra, kiểm soát và quản lý các hộ nuôi trồng, chế biến thủy sản trong Vườn quốc gia Bái Tử Long theo địa bàn được giao phụ trách.

- Phối hợp với chính quyền các xã, các ngành chức năng của các xã, các đơn vị đóng quân trên địa bàn trong việc tuyên truyền, truy quét những tổ chức, cá nhân có hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng, biển, cảnh quan môi trường trong Vườn quốc gia.

- Xử lý theo thẩm quyền khi được ủy quyền của Hạt trưởng.

- Phối hợp với các đồng chí trong lãnh đạo Hạt Kiểm lâm thực hiện nhiệm vụ chung của đơn vị.

- Theo dõi, chỉ đạo, quản lý hoạt động của Văn phòng Hạt, Trạm Kiểm lâm Cái Lim. 

Phó Hạt trưởng: Bùi Hữu Cường

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy sản

Trình độ LLCT: Trung  cấp

Số điện thoại cơ quan: 0203.3793365

Số điện thoại di động: 0904332386

Giúp Hạt trưởng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực sau:

- Công tác quản lý, bảo vệ rừng; Theo dõi diễn biến tài nguyên rừng trong Vườn quốc gia.

- Tuyên truyền giáo dục pháp luật trong bảo vệ các nguồn tài nguyên và phòng cháy chữa cháy rừng.

- Thực hiện Phương án phòng cháy chữa cháy rừng.

- Chỉ đạo tuần tra, kiểm soát và quản lý các hộ nuôi trồng, chế biến thủy sản trong theo địa bàn được giao phụ trách.

- Tham mưu xây dựng phương án chống tàn phá rừng, sâu bệnh hại rừng, phương án phòng chống các hành vi gây ô nhiễm môi trường biển và hủy diệt tài nguyên biển.

- Chỉ đạo tiếp nhận động vật hoang dã, cứu hộ, chăm sóc, tái thả về môi trường tự nhiên.

- Xử lý theo thẩm quyền khi được ủy quyền của Hạt trưởng.

- Phối hợp với các đồng chí trong lãnh đạo hạt Kiểm lâm thực hiện nhiệm vụ chung của đơn vị. 

- Phụ trách, chỉ đạo quản lý hoạt động của Trạm Kiểm lâm Ba Mùn, Trạm Kiểm Lâm Lách Chè. 

               Văn phòng Hạt Kiểm lâm:

+ Đinh Văn Tính, Kế toán - Hành chính tổng hợp.

+ Phạm Thanh Hưng, lái xuồng.

* Địa bàn quản lý: Quản lý chung toàn bộ ranh giới Vườn quốc gia Bái Tử Long, đặc trách địa bàn xã Minh Châu tính từ cửa Đối đến cực nam ranh giới của Vườn.(Theo sơ đồ đã phân công)

 Trạm Kiểm lâm Lách Chè:

 + Hoàng Mạnh Hùng, Phó trạm trưởng phụ trách

               + Lại Hồng Sơn, Phó trạm trưởng phụ trách.

               + Nguyễn Đức Nguyên, Lái xuồng.

               + Nguyễn Đăng Khoa, Phó Hạt trưởng.

* Địa bàn quản lý: Quản lý đảo Ba Mùn(khoảnh 5,6,7,8,9,10 tiểu khu 201 xác định từ Cửa đối đến đường Miếu ranh) và vùng biển cách bờ 1km (Theo sơ đồ đã phân công).

 Trạm Kiểm lâm Ba Mùn:

+ Hà Minh Chiến, Trạm trưởng.

+ Nguyễn Hải Phong, Kiểm lâm viên hợp đồng.

              + Phạm Thế Toàn, Phó trạm trưởng.

+ Đinh Trọng Đào, Kiểm lâm viên trung cấp.

* Nhiệm vụ quản lý: Đảo Ba Mùn (khoảnh 1,2,3,4 tiểu khu 201 xác định từ đường Miếu ranh đến hết đảo Ba Mùn; cụm đảo Ri to và Ri con, Máng hà, Hòn chín, Sậu đông, Sậu Nam, Hòn Vành, Đá ẩy…) và vùng biển cách bờ 1km (Theo sơ đồ đã phân công).

Quản lý cơ sở vật chất của Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã. Tiếp nhận, cứu hộ chăm sóc, nhân giống và tái thả động vật hoang dã về môi trường tự nhiên và phục vụ bảo tồn nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn gen quý hiếm có giá trị.

Trạm Kiểm lâm Cái Lim:

+ Lại Hồng Sơn, Trạm trưởng.

              + Nguyễn Văn Thanh, Kiểm lâm viên trung cấp.

+ Trần Văn Tào, lái xuồng.

+ Lê Anh Xuân, Kiểm lâm viên.

* Địa bàn quản lý: Đảo Trà Ngọ lớn(tiểu khu 200d), đảo Trà ngọ nhỏ(tiểu khu 200c), đảo Lỗ hố(tiểu khu 200e), đảo Đông Ma(tiểu khu 200b), đảo Soi nhụ(tiểu khu 197a) và vùng biển cách bờ 1km (Theo sơ đồ đã phân công).

              Tổ kiểm lâm  cơ động:

              + Nguyễn Kiên Hà, Tổ trưởng.

              + Ngô Đức Định, Tổ phó.

              + Hồ Văn Kiên, Thuyền trưởng

              + Nguyễn Văn Lịch, kiểm lâm viên trung cấp.

              + Phạm Ngọc Biên, Kiểm lâm viên trung cấp.

              + Trần Quang Hiệp, Thợ máy.

* Địa bàn quản lý: Tuyến đảo Sậu đông, Sậu Nam, các lạch biển trong Vườn quốc gia Bái Tử Long.

 

 Tìm kiếm
Thăm dò ý kiến
Bạn trông đợi mức thưởng Tết thế nào?


   Xem kết quả