Liên kết website


Thông tin cần biết
Ngày 22 tháng 7 năm 2024

Tỷ giá vàngTỷ giá ngoại tệ

Thống kê truy cập
Tổng truy cập: 692012
Đang Online: 146
Văn bản cơ quanSTTTải văn bảnTrích yếuChuyên mụcNgày đăng
1 Về việc phân công người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long 2024 Văn bản cơ quan 11/07/2024 02:49:34 PM
2 Kế hoạch kiểm tra giám sát 2024 tại Chi bộ Văn phòng Văn bản cơ quan 05/07/2024 03:48:17 PM
3 Kết quả thực hiện Nghị định số 01/2019/NĐ-CP về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng Văn bản cơ quan 04/07/2024 10:36:19 AM
4 Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 27/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết số 18-NQ/HU ngày 05/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện, Nghị quyết số 478-NQ/ĐUVQG ngày 02/01/2024 của Đảng uỷ Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long “về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024” và Nghị quyết số 176/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về “Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024” Văn bản cơ quan 14/03/2024 04:09:19 PM
5 Quyết định Về việc phê duyệt danh sách viên chức, người lao động được hưởng chính sách hỗ trợ tiền đi lại, sinh hoạt theo Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc thường xuyên tại một số địa bàn thuộc tỉnh Quảng Ninh Văn bản cơ quan 14/03/2024 04:07:52 PM
6 Quyết định về việc tặng Giấy khen cho 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc viết tin, bài đăng tải lên Trang thông tin điện tử Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long năm 2022 Văn bản cơ quan 14/12/2023 09:55:33 AM
7 Quyết định về việc tặng Giấy khen cho 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ tại Vườn quốc gia Bái Tử Long năm 2022 Văn bản cơ quan 14/12/2023 09:53:01 AM
8 Kiểm xoát quyền lực phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ Văn bản cơ quan 14/08/2023 04:04:11 PM
9 Thi tuyển chức danh Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế Văn bản cơ quan 25/05/2022 09:52:55 AM
10 Triển khai việc thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc làn thứ XIII của Đảng Văn bản cơ quan 04/11/2020 09:33:17 AM
11 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Hạt kiểm lâm Ban quản lý VQG Bái Tử Long Văn bản cơ quan 17/08/2018 10:56:54 AM
12 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Phòng Bảo tồn biển, đất ngập nước Ban quản lý VQG Bái Tử Long Văn bản cơ quan 17/08/2018 10:56:01 AM
13 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế Ban quản lý VQG Bái Tử Long Văn bản cơ quan 17/08/2018 10:54:41 AM
14 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ban quản lý VQG Bái Tử Long Văn bản cơ quan 17/08/2018 10:53:21 AM
Tìm kiếm
Thăm dò ý kiến
Bạn trông đợi mức thưởng Tết thế nào?


   Xem kết quả