Liên kết website


Thông tin cần biết
Ngày 24 tháng 10 năm 2021

Tỷ giá vàngTỷ giá ngoại tệ

Thống kê truy cập
Tổng truy cập: 330213
Đang Online: 15
Trang chủ > Bảo tồn ĐDSH

Bước đầu triển khai thực hiện công tác điều tra, đánh giá sơ bộ sự phân bố cỏ biển trong ranh giới Vườn quốc gia Bái Tử Long

26/10/2019 03:49:29 PM
Như chúng ta đã biết Hệ sinh thái cỏ biển là một hệ sinh thái (HST) biển quan trọng bởi khả năng ổn định nền đáy, tổng hợp chất hữu cơ từ vô cơ như cacbon, nitơ, oxy và photpho, tham gia vào chuỗi thức ăn, chu trình dinh dưỡng và là nơi sống cho nhiều loài thủy sản có giá trị kinh tế cao. Càng ngày người ta càng nhận ra vai trò quan trọng của HST cỏ biển trong biển và đại dương.

Thực hiện Kế hoạch số 343/KH-VQG ngày 14/10/2019 của Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long về công tác điều tra, khảo sát, đánh giá sơ bộ hệ sinh thái cỏ biển trong ranh giới Vườn quốc gia Bái Tử Long, ngày 21/10/2019, Đoàn công tác của Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long gồm các cán bộ phòng Bảo tồn biển, đất ngập nước đã tiến hành khảo sát tại các địa điểm trong ranh giới Vườn quốc gia Bái Tử Long: Bãi Chương Cát, Ổ lợn to, Ổ lợn con, Chương Di, Bà Biếng, khu vực Cái Lim để thu thập số liệu về hiện trạng, phân bố, thành phần loài của cỏ biển năm 2019.

Đoàn công tác đã sử dụng phương pháp lặn với khí tài kết hợp với quay phim dưới nước, dùng GPS cầm tay để xác định tọa độ, diện tích khu vực phân bố cỏ biển. Kết quả điều tra tại các khu vực trên cho thấy, cỏ biển đã ở giai đoạn cuối của mùa vụ sinh trưởng và đã tàn lụi chỉ còn sót lại một số ít thân, lá, rễ  của loài trên nền đáy. Qua đánh giá sơ bộ của đoàn công tác thì mùa vụ của cỏ biển năm 2019 kết thúc sớm hơn năm 2018.

Sau 02 ngày triển khai thực hiện, Đoàn công tác đã hoàn thành việc khảo sát sơ bộ các địa điểm nghiên cứu theo kế hoạch đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện.

                                                  Công tác chuẩn bị trước khi xuống khu vực điều tra

                                                                 Nền đáy tại khu vực điều tra

Hoạt động điều tra khảo sát, đánh giá sơ bộ Hệ sinh thái cỏ biển theo phương pháp lặn với khí tài năm 2019 là lần đầu tiên được cán bộ của Ban quản lý triển khai. Do vậy, trong quá trình thực hiện còn gặp rất nhiều khó khăn, bỡ ngỡ về phương pháp, kỹ năng điều tra theo đúng quy trình, quy định. Để hoàn thành tốt Chương trình điều tra, giám sát, đánh giá sự phân bố, diện tích của cỏ biển và lập cơ sở dữ liệu về cỏ biển trong ranh giới Vườn quốc gia Bái Tử Long nhằm phục vụ tốt hơn công tác quản lý, bảo tồn đòi hỏi phải có sự nỗ lực hơn trong các năm tiếp theo.

Chương trình điều tra, giám sát cỏ biển năm 2020 sẽ được Phòng Bảo tồn biển, đất ngập nước tổ chức điều tra để vận dụng phương pháp nghiên cứu nhằm đánh giá về loài phân bố, mùa vụ sinh trưởng, phát triển, đánh giá tổng thể về diện tích cỏ biển trên tổng diện tích phần biển của Vườn quốc gia Bái Tử Long.

                                                                                                                         Tác giả: Trần Hoài Nam

 


Lượt xem: 491
Ý kiến bạn đọc:
 • Họ tên: Legere; Email:chris@sundatagroup.com - (12/09/2021 0:36)
  • Hello from SunDataGroup.com We are selling leads from around the world. I thought your company could benefit from it. You can visit our website www.SunDataGroup.com to see some of our data. We have a special offer running. All our databases for $99.
 • Họ tên: Huntington; Email:raul@sundatagroup.one - (23/08/2021 0:30)
  • Hello. Need leads for your business? We have a limited offer where we sell almost 400 million executives around the world in 165 countries for $299. Or you can buy your country individually for $99. www.SunDataGroup.one
 • Họ tên: Lieberman; Email:napoleon@order-fulfillment.net - (01/07/2021 4:21)
  • Hi , I am following up on my message below. Who would I speak with about handling your US order fulfillment and shipping? Regards, Napoleon order-fulfillment.net ------------------------------------------------------------------------ Hi, Who would I speak with at your company that manages your product shipping and order fulfillment? We are US company, offering warehousing, order fulfillment and drop shipping to our customers since 2005. Here are some of the items we ship for clients: -Books, training manuals, guides -E-com product drop shipping -New member welcomes boxes and gifts -Product samples -Health and Medical supplements -Marketing materials -Medical program test kits -Follow up gifts to clients, leads, and prospects Do you have some time to discuss - phone / email ? Thanks, Fulfillment Specialist www.Order-Fulfillment.net
 • Họ tên: Aguiar; Email:abe@bestlocaldata.com - (29/06/2021 8:18)
  • It is with sad regret to inform you that because of the Covid pandemic BestLocalData.com is shutting down at the end of the month. We have lost family members and colleagues and have decided to shut down BestLocalData.com It was a pleasure serving you all these years. We have made all our databases available for $99 (All of it for $99) for those interested. Kind Regards, BestLocalData.com Abe
 • Họ tên: Westwood; Email:maurice@order-fulfillment.net - (16/06/2021 5:13)
  • Hello from order-fulfillment.net, Doing your own product shipping or order fulfillment in house? Tired of it? Visit us on www.order-fulfillment.net We can store, inventory, and manage your drop shipping / order fulfillment for you. Based in the US for almost 2 decades - we ship around the world and will save you time and money. Who would be the best contact at your company to discuss? Here are some of the items we ship for clients: -Books, training manuals, guides -New member welcomes boxes and gifts -Product samples -Marketing materials -Medical program test kits -Follow up gifts to clients, leads, and prospects Thank you! Fulfillment Warehouse https://order-fulfillment.net
 • Họ tên: Meaux; Email:daniele@bestlocaldata.com - (12/06/2021 2:55)
  • We at BestLocalData.com has been hit badly by Covid-19 and as a result BestLocalData.com is shutting down. We provided the best data to companies to find their right customer base, we don't want other companies to go down the same path we went and go out of business. As a result we are providing our data till the end of the week at the lowest possible prices. BestLocalData.com
 • Họ tên: Pennefather; Email:kenny@bestlocaldata.com - (05/06/2021 2:10)
  • Hello, It is with sad regret to inform you that BestLocalData.com is shutting down. We have made all our databases for sale for a once-off price. Visit our website to get the best bargain of your life. BestLocalData.com Regards, Kenny
 • Họ tên: Mast; Email:donna@bestlocaldata.com - (24/05/2021 22:56)
  • Hello, It is with sad regret to inform you that BestLocalData.com is shutting down. We have made all our databases for sale for a once-off price. Visit our website to get the best bargain of your life. BestLocalData.com Regards, Donna
 • Họ tên: Cuevas; Email:elva@bestlocaldata.com - (12/05/2021 4:44)
  • Hello from BestLocalData.com Due to the pandemic BestLocalData.com is shutting down on the 14th of May. We have more than a 100 million records of Key Executives all over the world. We hope that this Data will serve other companies to succeed in their marketing efforts. We have reduced all the prices to next to nothing on our website BestLocalData.com We wish you the best in your future endeavours.
 • Họ tên: Carden; Email:latanya@sendbulkmails.com - (11/05/2021 15:01)
  • Hello from SendBulkMails.com, We have a special limited offer for you to send unlimited emails. We allow non-permission based emails and you won't ever get blocked. We also buy your domain for you and give you a clean IP and setup your DNS records. Check us out on SendBulkMails.com
 • Họ tên: Hawker; Email:aliza@bestlocaldata.com - (18/04/2021 2:37)
  • Do you need clients? We compiled some of the world's top databases for you at ridiculous low prices. $49 for any of our databases or $99 for all 16 databases! Visit BestLocalData.com Regards, Aliza
 • Họ tên: Butlin; Email:cameron@lifemailnow.com - (14/04/2021 11:09)
  • Hello, Send unlimited emails to unlimited lists with one click and no monthly fees! $99 once off! LifeMailNow.com
 • Họ tên: Roderick; Email:jay.roderick@yahoo.com - (08/04/2021 15:37)
  • Hey, It was nice speaking to you the other day, this is the service I was telling you about that helped us boost our ROI almost 2000% Its a company called Lifemail.studio sorry it took so long to get back to you. They allow you to send any email doesn't matter what. We dealt with a guy named Michael, he was friendly and got us setup really quickly. Regards, Jay
 • Họ tên: Laney; Email:laney.stephania@msn.com - (30/03/2021 2:00)
  • Need extra income? A fully hosted, done for you content + monetisation and a stunning design web based software that creates a fully automated done for you cryptocurrency affiliate site, Visit us: https://warriorplus.com/o2/a/f5s4y/0
 • Họ tên: Boss; Email:blondell.boss@msn.com - (28/03/2021 21:52)
  • Your All In One Solution For Creating All The Content You'll Ever Need. Proprietary AI Turns YouTube Videos Into Traffic Getting Articles At The Press Of A Button! We’ve Been Getting Free Autopilot Traffic From Google Without SEO Experience For Over 2 Years By Converting Others YouTube Videos Into Articles… https://warriorplus.com/o2/a/gmvfs/0
 • Họ tên: Ievers; Email:alfonso@bestlocaldata.com - (25/03/2021 18:03)
  • Hello, BestLocalData.com has a special package you get any group of databases for $49 or $249 for all 16 databases and unlimited emails for a year(Domain, IP, Dashboard included). You can purchase it on BestLocalData.com and see samples if you are interested.
 • Họ tên: Gaytan; Email:pearl@sesforyou.com - (09/03/2021 10:24)
  • Hey, Listen, business is tough right now for most people. Does this sound like your situation? -Not enough quality leads? -Not enough revenue? -Always looking for more business? -Working too hard? I have the solution to help make this a great year for your business. I will show you how to Drive Revenue, Sales and Commissions...during the day and more importantly while you sleep... ==> https://sesforyou.com Regards, SesForYou.com
 • Họ tên: SendBulkMails.com; Email:woodrow@sendbulkmails.com - (26/02/2021 14:39)
  • SendBulkMails.com allows you to reach out to clients via cold email marketing. - 1Mil emails starter package - Dedicated IP and Domain Included - Detailed statistical reports (delivery, bounce, clicks etc.) - Quick and easy setup with extended support at no extra cost. - Cancel anytime! SendBulkMails.com
 • Họ tên: Rooke; Email:denice@stardatagroup.com - (24/02/2021 5:45)
  • Do you need more clients? We have amazing databases starting at $9.99 until the end of the Month! Visit us at StarDataGroup.com
 • Họ tên: McConnel; Email:keesha@sendbulkmails.com - (16/02/2021 13:56)
  • Use SendBulkMails.com to run email campaigns from your own private dashboard. Cold emails are allowed and won't get you blocked :) - 1Mil emails / mo @ $99 USD - Dedicated IP and Domain Included - Detailed statistical reports (delivery, bounce, clicks etc.) - Quick and easy setup with extended support at no extra cost. - Cancel anytime! Regards, www.SendBulkMails.com
 • Họ tên: Parkes; Email:eula@stardatagroup.com - (03/02/2021 18:57)
  • It is with sad regret to inform you StarDataGroup.com is shutting down. Fire sale till the 7th of Feb. Any group of databases listed below is $49 or $149 for all 16 databases in this one time offer. You can purchase it at www.StarDataGroup.com and view samples. - LinkedIn Database 43,535,433 LinkedIn Records - USA B2B Companies Database 28,147,835 Companies - Forex Forex South Africa 113,550 Forex Traders Forex Australia 135,696 Forex Traders Forex UK 779,674 Forex Traders - UK Companies Database 521,303 Companies - German Databases German Companies Database: 2,209,191 Companies German Executives Database: 985,048 Executives - Australian Companies Database 1,806,596 Companies - UAE Companies Database 950,652 Companies - Affiliate Marketers Database 494,909 records - South African Databases B2B Companies Database: 1,462,227 Companies Directors Database: 758,834 Directors Healthcare Database: 376,599 Medical Professionals Wholesalers Database: 106,932 Wholesalers Real Estate Agent Database: 257,980 Estate Agents Forex South Africa: 113,550 Forex Traders Visit www.stardatagroup.com or contact us with any queries. Kind Regards, StarDataGroup.com
 • Họ tên: Mccool; Email:brayden@stardatagroup.com - (28/01/2021 15:51)
  • It is with sad regret to inform you StarDataGroup.com is shutting down. It has been a tough year all round and we decided to go out with a bang! Any group of databases listed below is $49 or $149 for all 16 databases in this one time offer. You can purchase it at www.StarDataGroup.com and view samples. - LinkedIn Database 43,535,433 LinkedIn Records - USA B2B Companies Database 28,147,835 Companies - Forex Forex South Africa 113,550 Forex Traders Forex Australia 135,696 Forex Traders Forex UK 779,674 Forex Traders - UK Companies Database 521,303 Companies - German Databases German Companies Database: 2,209,191 Companies German Executives Database: 985,048 Executives - Australian Companies Database 1,806,596 Companies - UAE Companies Database 950,652 Companies - Affiliate Marketers Database 494,909 records - South African Databases B2B Companies Database: 1,462,227 Companies Directors Database: 758,834 Directors Healthcare Database: 376,599 Medical Professionals Wholesalers Database: 106,932 Wholesalers Real Estate Agent Database: 257,980 Estate Agents Forex South Africa: 113,550 Forex Traders Visit www.stardatagroup.com or contact us with any queries. Kind Regards, StarDataGroup.com

Họ tên: Email:  

Các tin liên quan:
  Cần có biện pháp bảo tồn quần thể cây Trai lý tại Vườn quốc gia Bái Tử Long
  Kiểm tra tình hình quản lý, bảo vệ tài nguyên Vườn quốc gia Bái Tử Long
  Tổ chức hoạt động giám sát rác thải nhựa bãi biển đợt I năm 2021
  Triển khai công tác điều tra, đánh giá hiện trạng phân bố một số loài cây gỗ lớn và thu thập nguồn giống Vườn quốc gia Bái Tử Long đợt I năm 2021
  Đa dạng sinh học động vật đáy tại hệ sinh thái rừng ngập mặn tại vụng Cái Quýt của Vườn quốc gia Bái Tử Long
  Điều tra hệ sinh thái vùng triều
  Triển khai công tác giám sát thực vật trên ô định vị lâm học năm 2020 tại Vườn quốc gia Bái Tử Long
  Triển khai điều tra, khảo sát hiện trạng hệ sinh thái rạn San hô Vườn quốc gia Bái Tử Long đợt I năm 2020
  Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long tổ chức thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” do Ủy ban nhân dân Tỉnh phát động năm 2020
  Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra công tác triển khai nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở: “Điều tra, đánh giá thực trạng và nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhân giống, phát triển cây Tùng đen
  Triển khai thực hiện các nội dung của nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở “Xây dựng mô hình điểm về du lịch sinh thái kết hợp bảo tồn biển tại Vườn quốc gia Bái Tử Long”
  Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long tham dự Hội thảo quốc gia về bảo tồn rùa biển tại thành phố Đà Nẵng
  Bước đầu triển khai thực hiện công tác điều tra, đánh giá sơ bộ sự phân bố cỏ biển trong ranh giới Vườn quốc gia Bái Tử Long
  KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU NHIỆM VỤ KHCN ĐỀ TÀI HẢI SÂM
Tìm kiếm
Thăm dò ý kiến
Bạn trông đợi mức thưởng Tết thế nào?


   Xem kết quả