Liên kết website


Thông tin cần biết
Ngày 6 tháng 8 năm 2020

Tỷ giá vàngTỷ giá ngoại tệ

Thống kê truy cập
Tổng truy cập: 206799
Đang Online: 59
Ban Lãnh đạo

Ban giám đốc


 

Giám đốc:  Nguyễn Thanh Phương

Trình độ chuyên môn:Thạc sỹ Lâm nghiệp

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại Văn phòng: 0203.3793.365

Điện thoại di động: 0912.534.017

Email: nguyenthanhphuong.vqgbtl@quangninh.gov.vn

Phụ trách:

- Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về tòan bộ hoạt động của Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long. Là chủ tài khỏan của Ban quản lý Vườn quốc gia.

- Có trách nhiệm giữ mối liên hệ với cấp trên, các cấp chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan.

- Duy trì sự phối hợp hành động giữa chuyên môn với  tổ chức cơ sở Đảng, Công đoàn và các đoàn thể khác trong cơ quan.

- Trực tiếp chỉ đạo:

+Công tác quy hoạch, đào tạo và tổ chức cán bộ.

+Công tác kế hoạch, tài chính và đầu tư phát triển.

+Công tác khoa học kỹ thuật và hợp tác quốc tế.

+Công tác thi đua khen thưởng.

+Công tác phòng chống tham nhũng, an ninh quốc phòng và bảo vệ chính trị nội bộ.

+Công tác cải cách hành chính trong Ban quản lý.

- Chủ tịch các Hội đồng: Tuyển dụng viên chức và người lao động, xét nâng bậc lương thường xuyên và trước thời hạn; Thi đua khen thưởng; Kỷ luật cán bộ, viên chức và người lao động; Khoa học; thi tuyển các chức danh lãnh đạo trưởng, phó phòng và tương đương. Tham gia các Hội đồng và ban chỉ đạo khác.

 

 

 

Phó Giám đốc: Phan Thanh Nghị

 

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Công trình thủy và thềm lục địa

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại Văn phòng: 0203.3793.365

Điện thoại di động: 0982862838

Email: phanthanhnghi@quangninh.gov.vn

         nghiquangninh@gmail.com

Phụ trách:

- Chỉ đạo công tác hành chính quảng trị, văn thư lưu trữ, tiếp dân, trả lời đơn thư khiếu nại.

- Chỉ đạo hoạt động du lịch sinh thái và giáo dục môi trường.

- Trực tiếp làm Trưởng Ban biên tập các bài viết được đăng tải trênTrang thông tin điện tử của Vườn quốc gia Bái Tử Long.

- Phụ trách công tác vùng đệm gồm: Dự án đầu tư vùng đệm và trách nhiệm quản lý vùng đệm theo quy định tại Điều 32,33,34 Nghị định 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010.

- Phụ trách hệ thống thông tin, lưu trữ, cơ sở dữ liệu quản lý hồ sơ rừng đặt dụng, khu vực biển thuộc Vườn quốc gia.

 

                                                     

 Phó Giám đốc: Phạm Văn Sỹ

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại Văn phòng: 0203.3793.365

Điện thoại di động: 0912023872

Email:   syvandon@gmail.com

              phamvansy@quangninh.gov.vn

Phụ trách:

- Công tác tuần tra, kiểm soát bảo vệ các nguồn tài nguyên rừng, biển, cảnh quan, môi trường và công tác phòng cháy, chữa cháy trong ranh giới Vườn quốc gia Bái Tử Long.

- Chỉ đạo công tác nghiên cứu bảo tồn, xác định các biện pháp bảo tồn và phát triển sinh vật trong Vườn quốc gia. Theo dõi diễn biến các nguồn tài nguyên rừng, tài nguyên biển trong ranh giới Vườn quốc gia và vùng đệm.

- Công tác cứu hộ động vật hoang dã.

- Theo dõi, chỉ đạo thực hiện Phương án chia sẻ lợi ích, quản lý hoạt động nuôi trồng thủy sản trong ranh giới Vườn quốc gia.

- Chỉ đạo thực hiện phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm của Vườn quốc gia với các lực lượng bảo vệ pháp luật và các ngành chức năng của huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh trong công tác bảo vệ tài nguyên.

- Chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ.

 Tìm kiếm
Thăm dò ý kiến
Bạn trông đợi mức thưởng Tết thế nào?


   Xem kết quả
Video Clip
Cá Heo xuất hiện tại Vườn quốc gia Bái Tử Long
Khám phá VQG Bái Tử Long - Vườn di sản ASEAN | QTV