Liên kết website


Thông tin cần biết
Ngày 21 tháng 9 năm 2017

Tỷ giá vàngTỷ giá ngoại tệ

Thống kê truy cập
Tổng truy cập: 10386
Đang Online: 25
Ban Lãnh đạo

Ban giám đốc


 

Giám đốc:  Nguyễn Thanh Phương

Trình độ chuyên môn:Thạc sỹ Lâm nghiệp

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại Văn phòng: 0203.3793.365

Điện thoại di động: 0912.534.017

Email: nguyenthanhphuong.vqgbtl@quangninh.gov.vn

Phụ trách:

- Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về tòan bộ hoạt động của Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long. Là chủ tài khỏan của Ban quản lý Vườn quốc gia.

- Có trách nhiệm giữ mối liên hệ với cấp trên, các cấp chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan.

- Duy trì sự phối hợp hành động giữa chuyên môn với  tổ chức cơ sở Đảng, Công đoàn và các đoàn thể khác trong cơ quan.

- Trực tiếp chỉ đạo:

+Công tác quy hoạch, đào tạo và tổ chức cán bộ.

+Công tác kế hoạch, tài chính và đầu tư phát triển.

+Công tác khoa học kỹ thuật và hợp tác quốc tế.

+Công tác thi đua khen thưởng.

+Công tác phòng chống tham nhũng, an ninh quốc phòng và bảo vệ chính trị nội bộ.

+Công tác cải cách hành chính trong Ban quản lý.

- Chủ tịch các Hội đồng: Tuyển dụng viên chức và người lao động, xét nâng bậc lương thường xuyên và trước thời hạn; Thi đua khen thưởng; Kỷ luật cán bộ, viên chức và người lao động; Khoa học; thi tuyển các chức danh lãnh đạo trưởng, phó phòng và tương đương. Tham gia các Hội đồng và ban chỉ đạo khác.

 

 

 

Phó Giám đốc: Phan Thanh Nghị

 

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Công trình thủy và thềm lục địa

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại Văn phòng: 0203.3793.365

Điện thoại di động: 0982862838

Email: phanthanhnghi@quangninh.gov.vn

         nghiquangninh@gmail.comTìm kiếm
Thăm dò ý kiến
Bạn trông đợi mức thưởng Tết thế nào?


   Xem kết quả
Video Clip
Vườn quốc gia Bái Tử Long