Liên kết website


Thông tin cần biết
Ngày 21 tháng 4 năm 2019

Tỷ giá vàngTỷ giá ngoại tệ

Thống kê truy cập
Tổng truy cập: 85356
Đang Online: 31
Văn phòng

Lãnh đạo Văn phòng

 

Chánh văn phòng: Khúc Thành Liêm

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Lâm nghiệp

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Số điện thoại cơ quan: 0203.3793365

Số điện thoại di động: 0904734961

E-mail: liembaitulong@gmail.com

Phụ trách:

Phụ trách công tác hành chính quản trị, đi sâu vào một số lĩnh vực:

- Kiểm tra việc thực hiện chế độ làm việc của đơn vị trong Ban quản lý Vườn quốc gia.

- Chỉ đạo công tác Văn thư, lưu trữ.

- Xây dựng kế hoạch công tác cho cơ quan trình lãnh đạo phê duyệt.

- Phụ trách công tác cải cách hành chính trong cơ quan, lập dự trù mua sắm tài sản, sửa chữa tài sản, công cụ để đảm bảo duy trì hoạt động thường xuyên của đơn vị. Lập và giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ.

- Xây dựng kế hoạch công tác tháng, quý, năm cho lãnh đạo.

- Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trong toàn cơ quan trong việc quản lý, bảo vệ tài sản của cơ quan.

- Theo dõi nghỉ phép, nghỉ bù của cán bộ viên chức.

- Tham mưu cho lãnh đạo trong công việc tổ chức bộ máy của Ban quản lý; quản lý và thực hiện công tác tổ chức theo hướng dẫn của cấp trên.

- Làm thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ,

-Tham mưu trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Làm thủ tục về Bảo hiểm xã hội cho toàn cơ quan.

- Thực hiện công tác thi đua khen thưởng.

 Tìm kiếm
Thăm dò ý kiến
Bạn trông đợi mức thưởng Tết thế nào?


   Xem kết quả
Video Clip
Cá Heo xuất hiện tại Vườn quốc gia Bái Tử Long
Khám phá VQG Bái Tử Long - Vườn di sản ASEAN | QTV