Liên kết website


Thông tin cần biết
Ngày 28 tháng 10 năm 2020

Tỷ giá vàngTỷ giá ngoại tệ

Thống kê truy cập
Tổng truy cập: 228811
Đang Online: 98
Văn phòng

Lãnh đạo Văn phòng

 

Chánh văn phòng: Khúc Thành Liêm

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Lâm nghiệp

Trình độ LLCT: Cao cấp

Số điện thoại cơ quan: 0203.3793365

Số điện thoại di động: 0904734961

E-mail: khucthanhliem@quangninh.gov.vn

Phụ trách:

Phụ trách công tác hành chính quản trị, đi sâu vào một số lĩnh vực:

- Kiểm tra việc thực hiện chế độ làm việc của đơn vị trong Ban quản lý Vườn quốc gia.

- Chỉ đạo công tác Văn thư, lưu trữ.

- Xây dựng kế hoạch công tác cho cơ quan trình lãnh đạo phê duyệt.

- Phụ trách công tác cải cách hành chính trong cơ quan, lập dự trù mua sắm tài sản, sửa chữa tài sản, công cụ để đảm bảo duy trì hoạt động thường xuyên của đơn vị. Lập và giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ.

- Xây dựng kế hoạch công tác tháng, quý, năm cho lãnh đạo.

- Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trong toàn cơ quan trong việc quản lý, bảo vệ tài sản của cơ quan.

- Theo dõi nghỉ phép, nghỉ bù của cán bộ viên chức.

- Tham mưu cho lãnh đạo trong công việc tổ chức bộ máy của Ban quản lý; quản lý và thực hiện công tác tổ chức theo hướng dẫn của cấp trên.

- Làm thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ,

-Tham mưu trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Làm thủ tục về Bảo hiểm xã hội cho toàn cơ quan.

- Thực hiện công tác thi đua khen thưởng.

 

Phó Chánh Văn phòng: Hà Xuân Chung

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại cơ quan: 0203.3793365

Số điện thoại di động: 0386.476.039

E-mail: haxuanchung@quangninh.gov.vn

Phụ trách: 

Chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về những công việc được tham mưu, đề xuất; thay mặt Chánh Văn phòng giải quyết các công việc khi Chánh Văn phòng vắng mặt. Trực tiếp tham mưu cho Chánh Văn phòng thực hiện một số công việc cụ thể sau:

- Tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm, giai đoạn của Ban. Tổng hợp báo cáo định kỳ (tháng, quý, 06 tháng, 09 tháng, năm) của Ban;

- Xây dựng các Kế hoạch, chương trình hành động, chương trình phối hợp theo Nghị quyết, chương trình, Kế hoạch của Tỉnh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý của Ban;

- Tham mưu dự thảo báo cáo liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, viên chức của Ban; công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, viên chức.

- Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy chế, quy định của Ban.

- Đôn đốc theo dõi việc chấp hành giờ giấc làm việc, sinh hoạt; hội họp đối với cán bộ, viên chức, nhân viên thuộc Ban;

- Công tác văn thư - lưu trữ của Ban;

- Công tác công nghệ thông tin; Trang thông tin điện tử của Ban;

- Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Ban.

- Phối hợp với kế toán quản lý việc sửa chữa, mua sắm tài sản, trang thiết bị của Ban;

- Công tác phục vụ, lễ tân, tiếp khách,  thăm hỏi, ốm đau, hiếu, hỷ của Ban; đề xuất chúc mừng các cơ quan, đơn vị ban nhân dịp kỷ niệm, thành lập của các sở, ngành;

- Quản lý theo dõi việc sử dụng điện, nước; an ninh trật tự, an toàn của Ban.

- Trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân của Ban;

- Công tác cải cách hành chính, quy chế dân chủ, công tác dân vận chính quyền của Ban;

- Thực hiện nhiệm vụ thủ quỹ của Ban;

- Công thi đua - khen thưởng, kỷ luật của Ban;

- Theo dõi việc hỗ trợ kinh phí cho các thôn, bản theo Thông tư số 100/2013/TT-BTC-BNNPTNT;

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Chánh Văn phòng phân công.Tìm kiếm
Thăm dò ý kiến
Bạn trông đợi mức thưởng Tết thế nào?


   Xem kết quả
Video Clip
Cá Heo xuất hiện tại Vườn quốc gia Bái Tử Long
Khám phá VQG Bái Tử Long - Vườn di sản ASEAN | QTV