Liên kết website


Thông tin cần biết
Ngày 4 tháng 10 năm 2023

Tỷ giá vàngTỷ giá ngoại tệ

Thống kê truy cập
Tổng truy cập: 546875
Đang Online: 371
Trang chủ > Tin hoạt động

Hội nghị kiểm điểm, đánh giá tập thể, cá nhân lãnh đạo Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long

08/12/2022 07:53:09 AM

Thực hiện Công văn số 1092-CV/TU ngày 28/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022; ngày 02/12/2022, Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá tập thể, cá nhân lãnh đạo Ban quản lý năm 2022. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Ngọc Vinh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban quản lý – Chủ trì Hội nghị; các đồng chí Phó Giám đốc Ban quản lý, cùng các đồng chí Đảng ủy viên, trưởng, phó các phòng chuyên môn, tổ chức trực thuộc trực thuộc và trưởng các đoàn thể.

 Đồng chí Phạm Ngọc Vinh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban quản lý – Chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, thay mặt tập thể lãnh đạo Ban quản lý, đồng chí Phan Thanh Nghị - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Ban đã trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm tập thể Ban lãnh đạo Ban quản lý năm 2022. Báo cáo nêu rõ: Năm 2022, tập thể lãnh đạo Ban quản lý đã tổ chức triển khai quán  triệt, tổ  chức  thực  hiện  các  chủ  trương,  đường  lối  của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế  hoạch công tác của tập thể. Ban quản lý đã làm tốt công tác quản lý, bảo vệ tận gốc các nguồn tài nguyên; tổ chức tốt các hoạt động điều tra giám sát đa dạng sinh học; khôi phục, bảo tồn và phát triển các hệ sinh thái rừng, biển; thu hút được nhà đầu tư chiến lược tại địa phương phát triển du lịch sinh thái trong Vườn quốc gia trong thời gian tới; tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật bảo vệ rừng, biển, môi trường, cảnh quan thiên nhiên cho cộng đồng dân cư đang sinh sống trong Vườn quốc gia và vùng đệm. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo mọi mặt công tác. Luôn đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tập thể lãnh đạo Ban quản lý nhận thấy vẫn còn những khuyết điểm, tồn tại và hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành hoạt động. Tập thể lãnh đạo Ban quản lý đã nghiêm túc kiểm điểm và rút kinh nghiệm, đồng thời đề ra giải pháp để khắc phục, sửa chữa trong thời gian tới.

Đồng chí Phan Thanh Nghị - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Ban đã trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm tập thể Ban lãnh đạo Ban quản lý năm 2022

Tiếp đó, Hội nghị đã nghe từng cá nhân lãnh đạo Ban quản lý trình bày Phiếu đánh giá, xếp loại của cá nhân năm 2022, trong đó tập trung tự đánh giá kết quả đã đạt được và chỉ ra những nhược điểm còn tồn tại. Với tinh thần thẳng thắn và xây dựng, các đồng chí tham dự Hội nghị đã tham gia đóng góp ý kiến đều nhất trí cao với kết quả tự đánh giá, xếp loại của của từng đồng chí, đồng thời đề nghị các cá nhân được tham gia góp ý kiến cần phát huy hơn nữa năng lực của bản thân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần cùng tập thể xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh.

Thay mặt tập thể lãnh đạo Ban quản lý, đồng chí Phạm Ngọc Vinh - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Ban quản lý đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của các đồng chí tham dự Hội nghị với tinh thần cầu thị, trách nhiệm. Đồng thời, khẳng định trong năm 2022, tập thể lãnh đạo Ban quản lý sẽ tiếp tục phát huy những điểm mạnh và khắc phục hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành để phát triển cơ quan ngày càng vững mạnh và hoạt động có hiệu quả./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Tác giả: Hà Xuân Chung

 

 

 


Lượt xem: 231
Ý kiến bạn đọc:

Họ tên: Email:  

Các tin liên quan:
  Tái thả động vật hoang dã về môi trường tự nhiên
  Chi bộ Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Bái Tử Long tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới
  Triển khai công tác giám sát hiện trạng cây gỗ lớn đợt 2 và thu thập mẫu vật, tiêu bản đợt 2 năm 2023 tại đảo Ba Mùn
  Triển khai công tác giám sát hiện trạng cây gỗ lớn đợt 1 và thu thập mẫu vật, tiêu bản đợt 1 năm 2023 tại đảo Trà Ngọ lớn
  Đại hội Công đoàn Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Tổ chức Ngày chạy Olympic “vì sức khỏe toàn dân” cho viên chức, đoàn viên Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long năm 2023
  Thu hái nguồn giống bảo tồn và phát triển nguồn gen thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm tại Vườn quốc gia Bái Tử Long
  Triển khai sơ bộ công tác điều tra phân bố quần thể Kim giao núi đất (Nageia wallichiana) tại khu vực Ổ Lợn – Vườn quốc gia Bái Tử Long
  Họp hội đồng tư vấn, tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ “Bảo tồn nguồn gen cây Trai lý (Garcinia faagraeoides A.Chev, 1918) trên địa bản tỉnh Quảng Ninh”
  Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
  Điều tra hiện trạng phân bố một số loài cây gỗ lớn đợt 1 năm 2023 tại đảo Ba Mùn Vườn quốc gia Bái Tử Long
  Phát hiện quần thể Kim giao núi đất (Nageia wallichiana) tại khu vực Ổ Lợn – Vườn quốc gia Bái Tử long
  Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long kiểm tra công tác di rời các cơ sở chế biến sứa trong Vườn quốc gia Bái Tử Long
  Hội nghị Bảo vệ Đề án dự tuyển chức danh Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế
  Hội nghị kiểm điểm, đánh giá tập thể, cá nhân lãnh đạo Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long
Tìm kiếm
Thăm dò ý kiến
Bạn trông đợi mức thưởng Tết thế nào?


   Xem kết quả