Liên kết website


Thông tin cần biết
Ngày 24 tháng 3 năm 2023

Tỷ giá vàngTỷ giá ngoại tệ

Thống kê truy cập
Tổng truy cập: 464653
Đang Online: 383
Trang chủ > Thông tin tuyên truyền

Tuyên truyền kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức doanh nghiệp đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2021

05/01/2023 08:52:55 AM

Thực hiện Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 về việc công bố kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh, Quyết định số 882/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 về việc công bố kết quả xếp hạng Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2021; Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Các phòng chuyên môn, tổ chức trực thuộc

- Phổ biến, tuyên tuyền kết quả xếp hạng các Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức doanh nghiệp đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2021 theo Quyết định số 881/QĐ-UBND và Quyết định số 882/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của UBND Tỉnh đến toàn thể viên chức, người lao động thuộc đơn vị quản lý.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách hành chính nhằm phát huy những kết quả đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế trong năm 2021; giữ vững vị trí nhóm dẫn đầu về chỉ số cải cách hành chính trong khối các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND Tỉnh trong các năm tiếp theo.

  1. Văn phòng

- Tham mưu cho Lãnh đạo Ban quản lý tổ chức Hội nghị tuyên truyền kết quả xếp hạng kết quả xếp hạng các Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức doanh nghiệp đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2021; đồng thời thảo luận, phân tích đánh giá kết quả đạt được, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế để bàn giải pháp khắc phục trong các năm tiếp theo bằng hình thức phù hợp, có thể lồng ghép trong các cuộc họp giao ban hàng tháng của cơ quan.

- Theo dõi kết quả triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách hành chính tại các phòng chuyên môn, tổ chức trực thuộc Ban quản lý; định kỳ báo cáo Lãnh đạo Ban quản lý và cấp có thẩm quyền theo quy định.

- Thực hiện đăng tải Quyết định số 881/QĐ-UBND và Quyết định số 882/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của UBND Tỉnh và ý kiến chỉ đạo của Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long tại Văn bản này lên trang thông tin điện tử Vườn quốc gia Bái Tử Long để tuyên truyền rộng rãi kết quả xếp hạng các Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức doanh nghiệp đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2021 đến toàn thể viên chức, người lao động thuộc Ban quản lý.

Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long yêu cầu các phòng chuyên môn, tổ chức trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện./.

/fileman/Uploads/881_signed.pdf

/fileman/Uploads/882_signed.pdf

 


Lượt xem: 41
Ý kiến bạn đọc:

Họ tên: Email:  

Các tin liên quan:
  Tuyên truyền kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức doanh nghiệp đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2021
  Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2021-2022
  Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2021
  Tuyên truyền kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2020)
  Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020)
Tìm kiếm
Thăm dò ý kiến
Bạn trông đợi mức thưởng Tết thế nào?


   Xem kết quả