Liên kết website


Thông tin cần biết
Ngày 13 tháng 12 năm 2019

Tỷ giá vàngTỷ giá ngoại tệ

Thống kê truy cập
Tổng truy cập: 131084
Đang Online: 41
Khoa học, hợp tác
Hội đồng Khoa học và Công nghệ Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ KH&CN năm 2019
Thực hiện Kế hoạch số 424/KH-VQG ngày 25/11/2019 của Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long, sáng ngày 27/11/2019, Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long đã tổ chức kiểm tra đợt 2 tiến độ thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2019 của Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long. Chủ trì cuộc kiểm tra là đồng chí Nguyễn Thanh Phương - Giám đốc Ban quản lý, Chủ tịch Hội đồng; các đồng chí thành viên Hội đồng. Tham dự cuộc kiểm tra có các đồng chí Trưởng phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long, các đồng chí chủ nhiệm, thư ký, kế toán các nhiệm vụ KH&CN của Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long và các nhiệm vụ phối hợp thực hiện.
Hội đồng Khoa học và công nghệ Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long kiểm tra tiến độ thực hiện của một số nhiệm vụ nghiên cứu khoa học đang triển khai tại Vườn quốc gia Bái Tử Long
Thực hiện Kế hoạch số 154/KH-VQG ngày 04/5/2019 của Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long về việc kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học thực hiện từ năm 2017, ngày 05/6/2019, đồng chí Nguyễn Thanh Phương - Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng KH&CN Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long đã đi kiểm tra thực địa công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ NCKH đang triển khai tại Vườn quốc gia Bái Tử Long. Cùng tham dự Đoàn công tác có các đồng chí là thành viên của Hội đồng KH&CN Ban quản lý, lãnh đạo các phòng chuyên môn và chủ nhiệm, thành viên của các nhiệm vụ.
Tiếp tục triển khai các nội dung nghiên cứu khoa học thuộc nhiệm vụ KH&CN: “Nghiên cứu giá trị hệ sinh thái Tùng, Áng trong lòng núi đá vôi, núi đất xen kẽ núi đã vôi tại Vườn quốc gia Bái Tử Long”.
Căn cứ Kế hoạch số 158/KH-VQG ngày 14/5/2019 về việc triển khai thực hiện các nội dung của nhiệm vụ KH&CN: “Nghiên cứu giá trị hệ sinh thái Tùng, Áng trong lòng núi đá vôi, núi đất xen kẽ núi đá vôi tại Vườn quốc gia Bái Tử Long” năm 2019; ngày 12/6/2019, Nhóm thực hiện Nhiệm vụ do đồng chí Phan Thanh Nghị - Phó giám đốc, Chủ nhiệm Nhiệm vụ làm trưởng đoàn đã tiến hành điều tra, thu thập số liệu về hiện trạng đa dạng sinh học (động, thực vật phù du; động vật đáy; hải miên; san hô; cá biển; rong, cỏ biển; thực vật ngập mặn; bò sát lương cư ven bờ) tại khu vực áng Cái Đé (1 trong 4 hệ sinh thái đã được lựa chọn).
Ban quản lý VQG Bái Tử Long phối hợp với Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật và Viện Smithsonia (Hoa Kỳ) nghiên cứu, khảo sát đa dạng các loài bò sát, ếch nhái.
Thực hiện Công văn số 3402/UBND-NV ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc cho phép Đoàn cán bộ của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật cùng Đoàn chuyên gia của Bảo tàng lịch sử tự nhiên - Viện Smithsonian (Hoa Kỳ) đến nghiên cứu tại Quảng Ninh; Quyết định số 172/QĐ-VQG ngày 27/5/2019 của Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long về việc cho phép đoàn công tác của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật cùng đoàn chuyên gia Hoa Kỳ vào Vườn quốc gia Bái Tử Long để khảo sát, nghiên cứu khoa học.
Điều tra hiện trường xác định địa điểm triển khai mô hình trồng, chăm sóc, phát triển cây Tùng đen thuộc Nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại Vườn quốc gia Bái Tử Long
Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-VQG ngày 28/01/2019 của Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long về Điều tra hiện trường xác định địa điểm triển khai mô hình trồng, chăm sóc, phát triển cây Tùng đen thuộc Nhiệm vụ khoa học và công nghệ: “Điều tra, đánh giá thực trạng và nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhân giống, phát triển cây Tùng Đen (Diospyros vaccinioides Lindl) tại Vườn quốc gia Bái Tử Long.
Đào tạo nâng cao trình độ kỹ thuật lặn phục vụ công tác quản lý, bảo tồn và phát triển giá trị hệ sinh thái Tùng, Áng tại Vườn quốc gia Bái Tử Long
Là một trong những nội dung của nhiệm vụ KH&CN: “Nghiên cứu giá trị hệ sinh thái Tùng, Áng trong lòng núi đá vôi, núi đất xen kẽ núi đá vôi tại Vườn quốc gia Bái Tử Long”
Thống nhất địa điểm xây dựng Trạm khí tượng hải văn Cửa Đối
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc giao Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc làm chủ đầu đầu tư Trạm Khí tượng hải văn Cửa Đối và Sở Tài nguyên và Môi trường làm đầu mối hỗ trợ; trong thời gian qua, các sở, ngành, địa phương có liên quan và Chủ đầu tư đã tích cực thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, trong đó có nội dung quan trọng là xác định được vị trí đặt Trạm.
Ra quân triển khai nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu giá trị hệ sinh thái Tùng, Áng trong lòng núi đá vôi, núi đất xen kẽ núi đá vôi tại Vườn quốc gia Bái Tử Long"
Ngày 17/05/2018, Nhóm thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu giá trị hệ sinh thái Tùng, Áng trong lòng núi đá vôi, núi đất xen kẽ núi đá vôi tại Vườn quốc gia Bái Tử Long” của Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long đã có chuyến đi khảo sát, nghiên cứu đầu tiên tại 02 địa điểm Áng Cây Hương và Áng 2 (khu vực Cống Lã Vọng) do đồng chí Phan Thanh Nghị - Phó Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia - Chủ nhiệm Nhiệm vụ làm trưởng đoàn.
Tìm kiếm
Thăm dò ý kiến
Bạn trông đợi mức thưởng Tết thế nào?


   Xem kết quả
Video Clip
Cá Heo xuất hiện tại Vườn quốc gia Bái Tử Long
Khám phá VQG Bái Tử Long - Vườn di sản ASEAN | QTV